Birkerød Akupunktur Klinik

Akupunktur i Traditionel Kinesisk Medicin

Akupunktur er en del af Traditionel Kinesisk Medicin (TCM). TCM er en flere tusind år gammel lægevidenskab fra Østen med eget diagnose- og behandlingssystem, der på mange måder adskiller sig fra den vestlige terminologi. Verdenssundhedsorganisationen WHO har listet en lang række sygdomme og lidelser, hvor akupunkturbehandlinger ofter kan være effektive.

Ifølge TCM’s teori, styres tilstanden i menneskets krop med Qi(udtales tji), som kan forstås som livsenergi. Forudsætningen for et godt helbred er, at Qi frit kan cirkulere i kroppen. Sygdom opstår, hvis cirkulationen bliver forstyrret, og energistrømmen kommer ud af balance.

Helbredelse med Akupunktur Balancering af Qi og Yin-Yang

Akupunktur betyder behandling med nåle og er en afbalancerende behandling. Dermed behandles hele kroppen/mennesket og ikke blot de enkelte symptomer. Hensigten med akupunktur er at skabe balance mellem Yin og Yang samt sørge for, at livsenergien Qi kan cirkulere frit og i de rigtige retninger i kroppens energibaner, meridianerne. Ubalance eller blokering i energibanerne kan medføre smerter eller sygdom. Sygdom opstår, hvis Qi er blokeret eller i ubalance. På meridianerne er der mange punkter, hvor man kan påvirker Qi, de kaldes akupunkturpunkter. Alle akupunkturpunkter har unikke egenskaber. . Akupunktur handler om at behandle på de akupunkturpunkter, der individuelt er udvalgt til den pågældende patients helbredstilstand og lidelse(r). Qi’s balance bliver herefter genoprettet, og dermed afhjælpes patientens problem.

Ved akupunkturbehandling indføres tynde, sterile engangsnåle i udvalgte akupunkturpunkter på kroppen. Punkterne har via energibanerne forbindelse til hele kroppen og dens funktioner. Herved stimuleres kroppens egen evne til at genoprette balancen hvilket får kroppen til at fungere bedre.