Behandlingsforløb

Fra første akupunkturbehandling til løbende effektvurdering og justering

Den første behandling starter med en grundig samtale/undersøgelse, hvor vi stiller patientens diagnose ifølge TCM’s teori, ved at undersøge bl.a. puls, tunge og blodtryk. Baseret på diagnosen, bliver der lagt en individuel behandlingsplan. Derefter starter selve behandlingen. Der bliver fulgt op på behandlingernes resultater efter hver gang, og der bliver eventuelt fortaget justering på behandlingen, afhængig af resultaterne.

Den første gang varer samtale + journalføring + behandlingen typisk ca. 1 – 1,5 time. De følgende behandlinger varer ca. 1 time per gang. Behandling forgår på en briks med engangsafdækning, og til hver behandling bruges der ca. 20 engangsnåle. For de fleste patienter kan man mærke effekten efter den først behandling.

Vi tilbyder også supplerende behandling så som øre-akupunktur, cupping (“sugekop”) og varmebehandling.